Vroegtijdige Zorgplanning: nu al nadenken over later

vroegtijdige zorgplanning

Stilstaan bij je levenseinde is niet makkelijk. Het lijkt nog een te-ver-van-mijn-bed-show, het is een taboe of men wil er gewoon nog niet aan denken. Àls er al mensen zijn die over hun wensen hebben nagedacht, dan worden die wensen meestal niet uitgesproken. Laat staan zwart op wit op papier gezet. Op tijd nadenken over je toekomst zorgt er echter voor dat je zeker bent dat jouw keuzes en wil worden gerespecteerd en gegarandeerd. Kom hier meer te weten over vroegtijdige zorgplanning.

Wat is vroegtijdige zorgplanning?

Vroegtijdig betekent dat je erbij stilstaat voor het nodig is. Zorgplanning is de voorbereiding op alle hulp en behandelingen die je in de toekomst eventueel zou kunnen krijgen mocht je ernstig ziek worden of zwaargewond zijn. Vroegtijdige zorgplanning is dus nadenken en beslissingen nemen over je toekomstige medische zorg en behandeling.

Vroegtijdige zorgplanning, is een hulp voor:

  • Jezelf
  • Je familie, verwanten, naasten
  • Je vertegenwoordiger
  • De hulpverleners
  • De behandelende artsen

Zo weten ook zij wat jouw laatste wensen zijn, op het moment dat je zelf misschien niet meer capabel bent om je daarover uit te spreken. Hierdoor kan de zorg zo goed mogelijk afgestemd worden op de wensen en behoeften van de (toekomstige) patiënt. Dit kan veel onnodig lijden besparen en geeft rust. Rust die ruimte geeft om kwaliteitsvol te kunnen leven tot het einde.

 

Hoe ga ik te werk?

Het kan belangrijk zijn om nu al na te denken over de toekomstige zorg. Nu heb je de tijd om rustig de opties te bekijken. Denk daarvoor al eens na over enkele zaken.

Welke waarden zijn voor jou belangrijk om mee rekening te houden bij jouw zorg? Stel je een vertegenwoordiger aan die indien nodig in jouw plaats beslissingen mag maken? Welke medische zorgen of behandelingen wil je zeker wel of niet meer krijgen? Overweeg je euthanasie, en onder welke voorwaarden? Wil je je organen/lichaam graag afstaan doneren of afstaan aan de wetenschap na je overlijden? Welke wijze van uitvaart kies je?

Ga vervolgens een warm gesprek aan met jouw vertrouwenspersonen om alles te bespreken: je naasten, familie, artsen of zorgverleners. Zorg dat iedereen die het moet weten op de hoogte is. Laat ook voor de zekerheid ook alles duidelijk noteren en bezorg dit aan jouw behandelend arts of vertegenwoordiger, zodat er geen onnodige twijfel of discussie mogelijk is.

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen maakte ook een overzichtsdocument van alle mogelijke wilsverklaringen samen. Dat kan je hier raadplegen en invullen: http://files.palliatieve.org/download/93/wilsverklaring_3e_versie_april…

Share this page: