Gezond en wel: Mireille en de assistentiewoningen Princess

Princess biedt een warme, veilige thuis waar bewoners zelfstandig kunnen wonen en indien nodig kunnen rekenen op de ondersteunende diensten van Kotee. Mireille besliste anderhalf jaar geleden om er te gaan wonen. Ze vertelt hoe ze enerzijds van haar zelfstandigheid kan blijven genieten en anderzijds het veilige gevoel heeft beroep te kunnen doen op onze Kotee diensten.